Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Týdenní plán pro 3. ročník 30. 3. – 3. 4. 2020

Český jazyk – POUŽÍVEJ NÁPOVĚDNÍK!!!

 Pracovní list na procvičování a opakování probraného učiva pošlu rodičům na email.

Pondělí:             1. Nalepte si do nápovědníku obrázky k vyjmenovaným slovům po P a slova příbuzná.

                         Pošlu rodičům na email  k vytisknutí.

                         2. Doplňovací cvičení v opakovacím pracovním listu (pondělí)

Úterý:                1. učebnice str. 73/cv. 1 – Věty napište do ČJ – Š

                         2. Doplňovací cvičení v opakovacím pracovním listu (úterý)

Středa:              1. OKOPÍROVANÁ SLOŽKA PRACOVNÍCH LISTŮ (KAŽDÝ DOSTAL PŘI ROZVOZU UČIVA)

                         STRANA 23 / CELÁ (U cvičení 3 – věty stačí ústně.)

                        2. Doplňovací cvičení v opakovacím pracovním listu (středa)

Čtvrtek:            1. OKOPÍROVANÁ SLOŽKA PRACOVNÍCH LISTŮ

                         STRANA 28/ CELÁ (Cvičení 11 – ústně.)

                         2. Doplňovací cvičení v opakovacím pracovním listu (čtvrtek)

Pátek:                1. PS STR. 17/ CVIČENÍ 1,2 – Vyjmenovaná slova po p

                         PS str. 17/ cvičení 1,2,3 – Pýcha, pytel, pysk

                         2. Doplňovací cvičení v opakovacím pracovním listu (pátek)

Počítač:         https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLM1.htm

Matematika

Pracuj s číselnou osou!!

PONDĚLÍ:      PS str. 18 / cvičení 1, 2 (4 sloupečky)

ÚTERÝ:          PS str. 12/ celá

STŘEDA:        PS str. 13/ celá

ČTVRTEK:      PS str. 18/ cvičení 3 (dva sloupečky)

                     + pracovní list (písemné sčítání a odčítání) – pošlu na email

PÁTEK:           Učebnice str. 64 / cvičení 4,5 do M – Š

                      Učebnice str. 65 / cvičení 2 (třetí sloupek) do M-Š

                      Učebnice str. 65 / cvičení 3 M - Š

Počítač:         http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic_pametne1.htm

                      http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic_zpam1.htm

Čtení

Každý den si přečtěte pár stránek ze své knížky a do úkolníčku si zapište datum a počet přečtených stran. (I jedna stránka má význam.)

PÍSANKA

str. 11

PRVOUKA

PS str. 38

ANGLICKÝ JAZYK

My body (lekce 18)

  1. Slovíčka ze str. 38 si přepište do slovníčku (výslovnost posílám do mailu)
  2. UČ str. 38/1 - ústně (I have got = já mám)
  3. PS str. 38
  4. tato slovíčka si můžete lehce zapamatovat s písničkou ,,hlava, ramena, ….. https://www.youtube.com/watch?v=UMxFuZ2uKWE
  5. k procvičení: https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms

Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter