Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

TÝDENNÍ PLÁN  pro 3. ročník - od 27.4. do 1.5.

Český jazyk 

POUŽÍVEJ NÁPOVĚDNÍK!!!

PONDĚLÍ:     

OKOPÍROVANÁ SLOŽKA S VYJMENOVANÝMI SLOVY

STR. 35 / CVIČENÍ 11,12,13,14,15 (Všechna cvičení pouze doplnit, zadané úkoly do sešitu nedělejte.)

ÚTERÝ:  

OKOPÍROVANÁ SLOŽKA S VYJMENOVANÝMI SLOVY

STR. 36 / CVIČENÍ 17

STR. 36/ CVIČENÍ 18 (Doplňte a přepište do sešitu.)

STR. 36 / CVIČENÍ 19                          

STŘEDA:

CVIČENÍ ONLINE

ŠKOLÁKOV / ČESKÝ JAZYK 3. TŘÍDA / VYJMENOVANÁ SLOVA PO S

NÁZVY CVIČENÍ: 

1)      VÝZNAM VYJMENOVANÝCH SLOV PO S

2)      ŘAZENÍ VYJMENOVANÝCH SLOV

3)      TVARY VYJMENOVANÝCH SLOV A SLOVA PŘÍBUZNÁ

4)      CHYTÁKY PO S

5)      CESTA PŘES RYBNÍČEK

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-s                       

ČTVRTEK :

OKOPÍROVANÁ SLOŽKA S VYJMENOVANÝMI SLOVY

STR. 36 / CVIČENÍ 20,21

DIKTÁT – Z ofocené složky nadiktujte dětem diktát  - str. 37/cvičení 22 a)

Pokud diktát nemůžete nadiktovat, tak pouze doplňte.

PÁTEK:

STÁTNÍ SVÁTEK

 

Matematika

Pracuj s číselnou osou!!

PONDĚLÍ:     

  1. Pracovní list (pondělí)
  2. PS str. 21 / cvičení 1,2

ÚTERÝ:

  1. Pracovní list (úterý)
  2. PS str. 21 / cvičení 3,4,5,6

STŘEDA:

  1. Pracovní list (středa)
  2. PS str. 22 / cvičení  1,2,3,4,5              

ČTVRTEK:     

  1. Pracovní list (čtvrtek)
  2. Cvičení online

ŠKOLÁKOV / MATEMATIKA  3. TŘÍDA / PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1000 / BEZ PŘECHODU

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti

PÁTEK:

STÁTNÍ SVÁTEK

Čtení

Každý den si přečtěte pár stránek ze své knížky a do úkolníčku si zapište datum a počet přečtených stran. (I jedna stránka má význam.)

PÍSANKA

str.15             

VÝTVARKA

Nakresli čarodějnici – jakou chceš, jak chceš, čím chceš………(Ofotit a poslat, prosím.)

PRVOUKA

PS  str. 44 (zelený rámeček můžete splnit v okolí domova)

ANGLICKÝ JAZYK

lekce 19 - zapsat si slovíčka 

UČ 40/1,2,3 -ústně - opakování: These ....are ....(Tyto .... jsou.....).

PS 40/1,2,3

 

 

 

Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter