Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

TÝDENNÍ PLÁN  pro 3. ročník - od 15.6. do 19.6.

Český jazyk

ZÁVĚREČNÁ SLOŽKA PRACOVNÍCH LISTŮ VYJMENOVANÝCH SLOV – VYPLŇTE PODLE TÝDENNÍHO PLÁNU.

  1. VARIANTA :  POSTUPUJTE PODLE ÚVODNÍHO ZADÁNÍ (Kontrolu cvičení provede rodič.)
  2. VARIANTA:  Žák doplní cvičení, zašlete ke kontrole mně. Po obdržení opravené práce doplní žák sebehodnocení.

PONDĚLÍ:  

ZÁVĚREČNÁ SLOŽKA PRACOVNÍCH LISTŮ VYJMENOVANÝCH SLOV - VYJMENOVANÁ SLOVA PO B, L

Barevná čeština str. 33

ÚTERÝ:  

ZÁVĚREČNÁ SLOŽKA PRACOVNÍCH LISTŮ VYJMENOVANÝCH SLOV - VYJMENOVANÁ SLOVA PO M, P

Barevná čeština str. 34

STŘEDA:

ZÁVĚREČNÁ SLOŽKA PRACOVNÍCH LISTŮ VYJMENOVANÝCH SLOV - VYJMENOVANÁ SLOVA PO S, V

Barevná čeština str. 35

ČTVRTEK:

ZÁVĚREČNÁ SLOŽKA PRACOVNÍCH LISTŮ VYJMENOVANÝCH SLOV - VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z

Barevná čeština str. 51

PÁTEK:

Barevná čeština str. 54

Matematika

PONDĚLÍ:     

PRACOVNÍ LIST – DĚLENÍ SE ZBYTKEM 6

POČETNÍK str. 29 / 4. SLOUPEK

ÚTERÝ:

PRACOVNÍ LIST – DĚLENÍ SE ZBYTKEM 7

UČEBNICE str. 99 / cvičení 18 – do M-Š

STŘEDA:

PRACOVNÍ LIST – DĚLENÍ SE ZBYTKEM 8

UČEBNICE str. 100 / cvičení 23 – do M-Š

ČTVRTEK:     

PRACOVNÍ LIST – DĚLENÍ SE ZBYTKEM 9

UČEBNICE str. 101 / cvičení 27 – do M-Š

PÁTEK:

PRACOVNÍ SEŠIT str. 33 / celá

Čtení

Každý den si přečtěte pár stránek ze své knížky a do úkolníčku si zapište datum a počet přečtených stran. (I jedna stránka má význam.)

Čtení s porozuměním

str. 72 - 73

PÍSANKA

str. 22

PRVOUKA

 PS str. 55

ANGLICKÝ JAZYK

Lekce 28 - Abeceda

https://youtu.be/75p-N9YKqNo

UČ 59 - slovíčka

UČ 58/1,2; 59/3 - ústně

PS 58, 59 - doplňte podle UČ

Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter