Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Vážení rodiče, vychovatelé,milí žáci,

zde je plán učiva na tento týden. Pokud budete mít nějaké nejasnosti, dotazy, prosby či návrhy ohledně učiva, můžete mě kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Když něco nezvládnete, tak nezoufejte a napište.

Tel: 736 119 872

Email: lenka.pelikanova@gmail.com

 S  pozdravem Lenka Klusáčková

Týdenní plán učiva pro 3. ročník (17. 3. – 20. 3. 2020)

Český jazyk:

Tento týden se pokusíte dodělat započaté učivo slovních druhů. Při práci v pracovním sešitě používejte NÁPOVĚDNÍK, kde máte přehlednou tabulku slovních druhů. Učivo z ČJ na tento týden je pouze z pracovního sešitu od str. 10 do str. 13.

Doporučená organizace práce:

Úterý: PS - ČJ str. 10

Středa: PS – ČJ str. 11

Čtvrtek: PS – ČJ str. 12

Pátek: PS – ČJ str. 13

Počítač: Učivo lze procvičovat na webových stránkách ŠKOLÁKOV (Český jazyk pro 2. ročník, slovní druhy, Slovní druhy v oblacích)

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html

Matematika

V matematice se tento týden budete věnovat číselné řadě do 1000. Je to nové učivo, které jsme před prázdninami společně začali. První úkol, který vám zadám, bude vyrobit si číselnou osu podle učebnice na str. 58/cv.1 a při každém počítání si jí rozložíte před sebe, abyste měli názornou představu, kde se čísla nachází. Učivo z matematiky je PS – M str. 9. a UČEBNICE str. 56 – 59 všechna cvičení (ústně, písemně do M-Š).

Doporučená organizace:

Úterý: PS – M str. 9 + výroba osy

Středa: UČ str. 56 – 57 cvičení 1,2,3 – ústně, cvičení 4,5,6,7 – písemně do M-Š

Čtvrtek: UČ str. 58/ cvičení 2,3,4 – písemně do M-Š

            UČ str. 59/ cvičení 5,6 – písemně do M-Š

Pátek: UČ str. 59/ cvičení 7,8,9,10 – písemně do M-Š

Počítač: Učivo lze procvičovat na webových stránkách Luštěnky (Matematika 3. ročník, II. pololetí, Tisíc – čtení, zápis, posloupnost, Porovnávání čísel do tisíce)

http://rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html

Prvouka

PS str. 35 - 36 (VODA - učivo děti najdou v učebnici str. 28 - 29).

Anglický jazyk - lekce 17

Napište si do slovníčku slovíčka ze str. 36 - pouze česky a anglicky (výslovnost dopíšeme společně)

UČ 36/1 a 37/3 - ústně

PS 36/1,2 a 37/4,5

Písanka

str. 9

Čtení

Každý den si přečtěte pár stránek ze své knížky a do úkolníčku si zapište datum a počet přečtených stran. (I jedna stránka má význam.)

Aktuality

POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
JÍDELNÍ LÍSTEK 21. 9. – 25. 9. 2020
NOŠENÍ ROUŠKY OD 10.9. 2020
POMŮCKY PRO 1. ROČNÍK 2020/2021
KROUŽKY 2020/2021
Školní pomůcky pro školní rok 2020/2021
Informace pro rodiče
Milí prvňáčci!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter