Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Týdenní plán učiva pro 1. ročník (8.6. -12.6.)

  1. Slabikář, str. 12, 113, 114, 115
  2. PL ke Slabikáři, str. 27, 28
  3. Písanka oranžová, str. 32
  4. Sešit se sluníčkem – přepis textu- slabikář str. 112 báseň: Máme štěně Matěje (každý den přepsat jednu sloku).
  5. Matematika, str. 67, 68, 69, 70
  6. Prvouka (Ája), str. 68,69, 70, 71
  7. Flétnička –píseň: Černé oči, jděte spát.

Dobré rady:  

 1. Ve Slabikáři stále platí: přečtěte, řekněte, o čem jste četli.

2. Otázky pro žáky po přečtení článku - ústně

Str. 112 Na co nesmíš zapomenout, když jdeš jezdit na kolečkových bruslích?

Str. 113 Zeptej se rodičů, kde leží Antarktida a co to vlastně je?

Str. 114 Vyjmenuj všechna zvířata, o kterých jsme četli.

Str. 115 Odkud přijela Liu? Co znělo jako ptačí štěbetání?

3. V pracovních listech budete spojovat, vybarvovat, dopisovat, kroužkovat a dopisovat správné odpovědi.

 4. Písanka oranžová – dopíšeme písanku. Do sešitu se sluníčkem přepíšeme celou báseň: Máme štěně Matěje. Pište po částech (slokách), text si důkladně přečtěte, řekněte, kde budete psát čárky a háčky. Práci si rozložte, nemusíte psát najednou. Nejlépe každý den jednu sloku.
Prosím o ofocení a zaslání celé básničky. Nechte děti, ať ohodnotí svoji práci smajlíkem nebo mračounem.

5.  Matematika. Počítáme do 20. Na str. 69 se učíme počítat tak, aby se nám lépe a rychleji pracovalo.
6. Ája – Co lidé umí? Lidé si vyrobili pomocníky. Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort. Opakování- Člověk ve společnosti.
7.  Flétnička. Opakujeme, pilujeme, zpíváme Černé oči.
8.  Diktát: Prosím, nadiktujte dětem probraná velká písmena, aby si vybavili jejich tvary.

                                                                                                                      

Přeji Vám pěkné slunečné dny. Snad se jich tento týden dočkáme!

Ilona Marková.

Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter