Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Týdenní plán učiva pro 1. ročník (23.3. - 27.3.)

 

  1. Slabikář, str. 59,60, 71- nové písmenko C, c. Prosím, napište na papír A4 písmeno C a nakreslete barevně několik (asi 5) věcí nebo zvířat, které začínají písmenem C a několik (asi 5), která na C nezačínají. Ty škrtněte. Dále str. 72
  2. PL ke slabikáři, str. 13,14
  3. Písanka zelená, str. 6, str. 22
  4. Písanka žlutá, str. 30,31,32
  5. Matematika, str. 25 (cvičení 6 rozstříhej, vypočítej, slož a nalep do sešitu s pejsky), str. 26, str. 27- Počítání pro volnou chvíli. Záleží na tobě, kolik úkolů si chceš nebo stihneš procvičit!
  6. Prvouka (Ája), str. 43

Dobré rady:  

Milí prvňáci!

Ve Slabikáři se dozvíte spoustu věcí o Praze. Stránky s červeně obarvenými rohy vynechte.

Na straně 71 máme nové písmenko, ale určitě jsme se s ním již setkali.

V písance se budeme se učit psát nové písmenko S a jednoduchým kouzlem z něj uděláme další písmeno Š.

Před psaním nového písmenka si nezapomeňte procvičit zápěstí. Správně se posaďte a uchopte tužku. Doufám, že funguje moje čarování na dálku!

 Do malé písanky pište perem, do velké tužkou. Rodiče a vychovatelé vám poradí, jak zvládnout záludné kličky u nových velkých písmen. 

S pracovními listy vám pomohou rodiče nebo vychovatelé.

Můžete si zkusit napsat krátký diktát do sešitu na diktáty. Připravte si zelenou pastelku a pero. Nezapomeňte:

  1. Na začátku věty je velké písmeno.
  2. Mezi slovy jsou mezery.
  3. Na konci věty je tečka.
  4. Na co máte připravenou zelenou pastelku? To moc dobře víte!

Diktát: Kája mete.  Šála kouše.

Matematiku máme stále indiánskou, tentokrát budete potřebovat nůžky a lepidlo.

Ája nám nachystala opakování toho, co jsme se naučili.

Nezapomínejte na flétničku a zkoušejte hrát písničky z listů od paní učitelky Olgy (zpěvníček)!

 

Přeji hodně zdaru, a pokud si s něčím nebudete vědět rady, nezoufejte, zavolejte nebo napište SMS.

Vaše učitelka Ilona Marková.

Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter