Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

      Týdenní plán učiva pro 1. ročník

(1.6. - 5.6)

  1. Slabikář, str. 109, 110, 111
  2. PL ke Slabikáři, str. 26 dodělat, str. 27 pouze k poslednímu úkolu. Úkol: Odpověz na otázky nevypracovávej, je k dalšímu článku.
  3. Písanka oranžová, str. 29, 30, 31
  4. Matematika, str. 64, 65, 66
  5. Prvouka (Ája), str. 65, 66, 67
  6. Flétnička – nová píseň: Černé oči, jděte spát.

Dobré rady:  

1.       Ve Slabikáři stále platí: přečtěte, řekněte, o čem jste četli. Budeme procvičovat ď, ť, ň.  V článku na str. 109 jsou použita slova v moravském nářečí.

2.       Otázky pro žáky po přečtení článku - ústně

Str. 109 Vysvětli slova: děcka, strašpytel, dědina, mudrlant.

Str. 110 Jaký dostal Tom dárek?

Str. 111 Vyjmenuj zvířata, o kterých jste četli, a pojmenuj jejich mláďata.

3.       V pracovních listech budete kroužkovat, spojovat a vybarvovat správné odpovědi.

4.       Písanka oranžová – procvičte psaní malých a velkých písmen. Na str. 31 pište až po důkladné přípravě. Doporučuji nejdříve natrénovat do sešitu se sluníčkem, potom přepsat do písanky. Dodržujte pokyny v písance. Text by se měl vejít na jednotlivé řádky, začínejte psát hned zkraje řádku. Pokud se vám to nevejde, rozdělujte na konci řádku slova po slabikách.)

5.       Matematika. Opakujeme počítání do 20. Počítání pro volnou chvíli.

6.       Ája – Ája mezi kamarády, Ája jde nakupovat, Zaměstnání dospělých.

7.       Flétnička. Nová písnička. Nacvičujte po částech, nespěchejte!
8.       Diktát: Prosím, nadiktujte dětem probraná malá písmena, aby si vybavili jejich tvary.

Protože je zítra Mezinárodní den dětí, přeji Vám vše nejlepší a v poštovní schránce najdete barevné počítání a barevnou češtinu pro volnou chvíli! Nezapomeňte se jít proběhnout ven nebo do lesa!                                                                                                                       

Krásné jaro.

Ilona Marková.

Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter