Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

PLÁN UČIVA  8. - 12. 6.  2020

 

ČESKÝ  JAZYK

  • Budeme pokračovat -  podmět a přísudek a shodu přísudku s podmětem.

Učebnice str.106

PS str. 36      NAPSANÁ CVIČENÍ v PS  IHNED KONTROLUJ V KLÍČI!

Procvičování pravopisu str. 34 – 37

Barevná čeština str. 47 - 49

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

NEJPRVE  ZKONTROLUJ UČIVO Z MINULÉHO TÝDNE!

  Pondělí  * PODMĚT RODU MUŽSKÉHO - VYSVĚTLÍME

               *  Procvičování pravopisu str.35

                   – mužský rod  ČÁST VYPRACUJEME SPOLEČNĚ, sami dokončete

                   

  Úterý  *  PS 36/ 1  VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

             * Barevná čeština str. 47 – hledej postupně: podměty středního rodu, poté podměty ženského rodu, potom mužského (rozděl Mž a Mn). Do každé okurky zapiš rod podmětu     zkratkou.     -    sami

      Spočítej, kolik je okurek s podměty rodu S, rodu Ž, rodu Mž a Mn a zapiš pod obrázek!

 

Středa  * SPOLEČNÁ KONTROLA Barevná čeština str. 47 z úterý

             PS 36/ 2    -  VYPRACUJEME SPOLEČNĚ 

             * Barevná čeština str. 48 – pracuj stejně jako na str. 47  -    sami


Čtvrtek  * SHODA PŘÍSUDKU S NEVYJÁDŘENÝM PODMĚTEM - VYSVĚTLÍME          

              *  Procvičování pravopisu str.36

               - ČÁST VYPRACUJEME SPOLEČNĚ, sami dokončete

 

Pátek    *  Procvičování pravopisu str. 37 a Barevná čeština str.49 

               -  ČÁSTI  VYPRACUJEME SPOLEČNĚ, sami dokončete

   

POČÍTAČ: 

 https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-uroven/2459

 

ČTENÍ   * OSADA HAVRANŮ dočti 7.  kapitolu a vyplň listy

             *  ČÍTANKA  str. 76 – 77

 

MATEMATIKA

  • povrch krychle a povrch kvádru
  • závěrečná opakování

 

Učebnice str. 141,142

PS str.  28, 46,47

Početník str. 34,35

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

Pondělí  *   PS 46/1, 2 – krychle + Početník 34/3 SPOLEČNĚ ZAČNEME

              *   sami dokončete   + PS 28/1, 3

 

Úterý     * Početník 34/ 4 SPOLEČNĚ NĚKOLIK PŘÍKLADŮ

              *   sami  PS 28/ 2,4, 7 + připrav  kvádr (vystřihni, přelož hrany, nelep)

 

 Středa   * POVRCH KVÁDRU – Geo sešit + Početník 35/ 1a)

              *   sami  Početník 35/ 1b) + PS 27/3

 

Čtvrtek  * Geo sešit  + Početník 35 c)d) + PS 27/ 4 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

              *   sami  Početník 35/ 1h) + PS 46/2 - prostřední

 

 Pátek    *  PS 47 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

              *   sami  PS 29 ZÁVĚREČNÝ TEST A – PROSÍM POSLAT

 

POČÍTAČ: 

https://www.youtube.com/watch?v=oFhTPlnmcgw

 

VLASTIVĚDA

  • NA POČÁTKU VLÁDY HABSBURKŮ, CÍSAŘ RUDOLF učeb. 45-47,
  •  list č.18 a č. 19 – Rudolf II.

POČÍTAČ:  Udatné dějiny č. 51, 52, 56

 

ANGLIČTINA

PROCVIČOVAT BUDEME STÁLE PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ – KLADNÉ VĚTY, ZÁPORNÉ VĚTY A OTÁZKU

  • UČEB. 50
  • ZASLANÉ PRACOVNÍ LISTY:
  1. OPAKOVÁNÍ SLOVESA BÝT, MÍT, UMĚT - sami  PROSÍM OFOTIT, POSLAT.
  2. PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ  - ústně budeme postupně procházet,

NEMUSÍTE POSÍLAT, pošlu na konci týdne vypracované ke kontrole.

 

 

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 28. 9. – 2. 10. 2020
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
JÍDELNÍ LÍSTEK 21. 9. – 25. 9. 2020
NOŠENÍ ROUŠKY OD 10.9. 2020
KROUŽKY 2020/2021
Informace pro rodiče
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter