Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

PLÁN UČIVA  15. - 19. 6.  2020

 

ČESKÝ  JAZYK

Dokončíme učivo – řeč přímá a nepřímá, opakování

Učebnice str.107 - 109

PS str. 37,38,39      NAPSANÁ CVIČENÍ v PS  IHNED KONTROLUJ V KLÍČI!

Procvičování pravopisu str. 51,40,41,43,44

Barevná čeština str. 50,54

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

NEJPRVE  ZKONTROLUJ UČIVO Z MINULÉHO TÝDNE!

 

 Pondělí  * ŘEČ PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ - VYSVĚTLÍME

                  *  PS 37/4.1 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

                  * Barevná čeština str. 50 sami

 

  Úterý     *  PS 37/ 5.1  VYPRACUJEME SPOLEČNĚ           

                  * Procvičování pravopisu str. 40/4  + Barevná č. 54/3 sami 

 

Středa      *PS 38/2,3,4     VYPRACUJEME SPOLEČNĚ               

                * Barevná čeština str. 51

                * Procvičování pravopisu str. 41 

 

Čtvrtek    * PS 39/1 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ               

                *  Procvičování pravopisu str.43  

                      - ČÁST VYPRACUJEME SPOLEČNĚ, sami dokončete

 

Pátek       *  PS 39/2 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ               

                *  Procvičování pravopisu str.44  

                      - ČÁST VYPRACUJEME SPOLEČNĚ, sami dokončete

 

ČTENÍ     * OSADA HAVRANŮ 8. kapitola

 

MATEMATIKA

  • závěrečná opakování

 

Učebnice str. 143

PS str.  30, 31,48

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

 

Pondělí  *   do M-Š zopakujeme pís. násobení a převody jednotek

              *   sami PS 30 – PROSÍM OFOTIT, POSLAT

 

Úterý     * do GEO sešitu zopakujeme obvod a obsah geo útvarů, střed úsečky 

              *   sami  PS 48/1,2,3

 

Středa * do M-Š zopakujeme zlomky a arit. průměr

              *   sami  PS 31   PROSÍM OFOTIT, POSLAT 

 

Čtvrtek  * do Geo sešitu další opakování 

             *   sami  PS 48/4,5

 

Pátek  *  PC programy – společné opakování

           *   sami do Geo sešitu z učebnice 143/1,2,8 PROSÍM OFOTIT, POSLAT

 

VLASTIVĚDA – při online učení opět projdeme

  • ČESKÉ ZEMĚ PO BITVĚ NA BÍLÉ HOŘE, TŘICETILETÁ VÁLKA, JAN AMOS KOMENSKÝ  učeb. 48 - 51, 
  •  list č.19 dokonči + č.20 

POČÍTAČ:  Udatné dějiny č. 61 – 63,65

 

ANGLIČTINA

PROCVIČOVAT BUDEME ÚSTNĚ STÁLE PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ – KLADNÉ VĚTY, ZÁPORNÉ VĚTY A OTÁZKU

Učebnice: 60 – 61 čtení, překlad  PROJDEME SPOLEČNĚ

ZASLANÝ PRACOVNÍ LIST:

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ  sami-  PROSÍM OFOTIT, POSLAT

 

Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter