Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

PLÁN UČIVA  15. - 19.  6.  2020

 

ČESKÝ  JAZYK

Dokončíme učivo – věta jednoduchá, souvětí, adresa, český jazyk

Učebnice  - str. 37,38,40,41

Pracovní sešit – str. 47 - 49

Barevná čeština  - str. 57

  • V organizaci práce uvádím, která cvičení budeme vypracovávat společně.

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

 

Pondělí  *  PS 47/ 3   + Barevná čeština str. 57 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

              * sami do ČJ – Š učeb. 37/3 – ústně celé, 3 souvětí napiš

 

Úterý     * SPOLEČNĚ VYSVĚTLÍME – VZORCE SOUVĚTÍ  + PS 48/1

              *  sami  do ČJ – Š napište vzorce ke včera napsaným souvětím 

 

Středa   * PS 48/ 2 VYPRACUJEME ÚSTNĚ SPOLEČNĚ  + PS 49/1

             * sami PS 48/ 3 doplňte a přepište do ČJ - Š 

 

Čtvrtek   * učebnice str. 40 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ +PÍSANKA str.28

                  (zeptej se rodičů na číslo popisné vašeho domu)

              * PÍSANKA str. 29 sami

 

Pátek       * učebnice str.41 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

               * PÍSANKA str. 30 sami

 

POČÍTAČ:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/veta-souveti/vetne-vzorce/cviceni1.htm

PSANÍ – str.28, 29, 30

 

ČTENÍ   *   JÁ BARYK A MOJE ŽÁBA - přečti, vyplň pracovní listy

PRACOVNÍ LISTY ,PROSÍM, DO STŘEDEČNÍHO ODPOLEDNE VLOŽTE DO SCHRÁNKY ŠKOLY.

PRVOUKA - PS str. 69

 

MATEMATIKA

Procvičíme násobení a dělení pěti

GEOMETRIE str.85

 

Pracovní učebnice str. 65, 66, 68, 85

Početník  str. 12, 13 – NEBUDU UVÁDĚT V ROZPISU, POČÍTEJTE SVÝM TEMPEM

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

Pondělí  *    PS 65/ 1, 2, 4 VYPRACUJEME  SPOLEČNĚ , cv. 6 SPOL. ZAČNEME

              *  sami dokončete cv.4 + 65/ 5,7

 

Úterý     * PS 66/1 – 5 VYPRACUJEME  SPOLEČNĚ

              *  PS 65/8 a 66/6 sami

 

Středa   * PS 66/7, 8 VYPRACUJEME  SPOLEČNĚ  + PC programy násobilka

              * PS 67/1,2  - 3 sloupečky od každého sami

 

Čtvrtek  * PS 84/4 a 85/7 VYPRACUJEME  SPOLEČNĚ  + PC programy násobilka 

              * PS 85/1 - 6 sami 

 

Pátek    * PS 68/3 a 69/1 zač. VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

             * sami 69/1 dokonči a 67/1, 2 dokonči

 

POČÍTAČ:

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-5

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 28. 9. – 2. 10. 2020
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
JÍDELNÍ LÍSTEK 21. 9. – 25. 9. 2020
NOŠENÍ ROUŠKY OD 10.9. 2020
KROUŽKY 2020/2021
Informace pro rodiče
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter