Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

PLÁN UČIVA  1. - 5. 6.  2020

 

ČESKÝ  JAZYK

  • Budeme pokračovat -  podmět a přísudek a shodu přísudku s podmětem.
  • Připravené jsou MĚSÍČNÍ OPAKOVACÍ TESTY

Učebnice str. 104 - 106

PS str. 35      NAPSANÁ CVIČENÍ v PS  IHNED KONTROLUJ V KLÍČI!

Procvičování pravopisu str. 50, 34

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

NEJPRVE  ZKONTROLUJ UČIVO Z MINULÉHO TÝDNE!

 

Pondělí  * MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ – HRAVÉ  PROCVIČOVÁNÍ UČIVA NA PC + VL 

 

Úterý     *  MĚSÍČNÍ OPAKOVACÍ TESTSPOLEČNĚ PROJDEME, ZOPAKUJEME

                 sami ,PROSÍM POSLAT 

 

Středa    * ZOPAKUJEME PODMĚT A PŘÍSUDEK  - Procvičování pravopisu str. 50

                 + PODMĚT RODU STŘEDNÍHO  - Procvičování pravopisu str. 34/ 1 -S rod

                   -  VYPRACUJEME SPOLEČNĚ   

                Procvičování pravopisu 34/2, 3   - vyber jen podměty rodu středního  sami

                    

 

Čtvrtek    * PODMĚT RODU ŽENSKÉHO – PS 35/ 1, 2 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ 

                *  PS 35/ 3  sami


Pátek       *  PS 35 DOKONČÍME SPOLEČNĚ

                    + ZOPAKUJEME PODMĚT RODU STŘEDNÍHO  A ŽENSKÉHO

                * do ČJ – Š z učebnice  str. 105/ 4 – vyznačte podměty a přísudky

 

POČÍTAČ: 

-        https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-uroven/2459

 

ČTENÍ   * OSADA HAVRANŮ začni číst 7.  kapitolu

              *  povídání o přečtených knížkách 

 

               *  ČÍTANKA  str. 72 - 75

 

MATEMATIKA

  • Tento týden dokončíme útvary souměrné podle osy a vysvětlíme si  

povrch krychle.

  • Připravené jsou MĚSÍČNÍ OPAKOVACÍ TESTY

 

Učebnice str. 140,141

PS str. 26,44, 45

 

DOPORUČENÁ ORGANIZACE PRÁCE:

 

Pondělí  *   MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ – HRAVÉ  PROCVIČOVÁNÍ UČIVA NA PC

 

Úterý     * PS 26/1 – 3 VYPRACUJEME SPOLEČNĚ + do M – Š zopakujeme zlomky

                 a aritmetický průměr

              *   sami  PS 26/ 5, 6

 

  Středa   * MĚSÍČNÍ OPAKOVACÍ TESTSPOLEČNĚ PROJDEME, ZOPAKUJEME

                    sami ,PROSÍM POSLAT 

 

Čtvrtek   * PS 44  VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

               *   připrav si na pátek vystřiženou a slepenou krychli

 

 Pátek    *  POVRCH KRYCHLE – vyvodíme

                  PS 45 – krychle  VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

              *  do GEO sešitu vypočítej povrch krychle, znáš-li hranu:

                    1/ a = 15 cm

                    2/ m = 24 mm

 

POČÍTAČ: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

VLASTIVĚDA

  • JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ učeb. 43-44, list č.17 
  • Při online učení  zopakujeme ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH  

+ JAGELLONCE

POČÍTAČ:  Udatné dějiny č. 48

 

ANGLIČTINA

PROCVIČOVAT BUDEME STÁLE PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ – KLADNÉ VĚTY A ZÁPORNÉ VĚTY

  • ZASLANÉ PRACOVNÍ LISTY:
  1. OPAKOVÁNÍ SLOVESA BÝT, MÍT, UMĚT   - sami  ,PROSÍM OFOTIT, POSLAT.

  2. PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ KLAD A ZÁPOR  - ústně budeme postupně procházet,

NEMUSÍTE POSÍLAT, pošlu na konci týdne vypracované ke kontrole.

PŘÍRODOVĚDA

PS - 43,44 

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 28. 9. – 2. 10. 2020
POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
JÍDELNÍ LÍSTEK 21. 9. – 25. 9. 2020
NOŠENÍ ROUŠKY OD 10.9. 2020
KROUŽKY 2020/2021
Informace pro rodiče
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter