Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

TÝDENNÍ PLÁN  pro 5. ročník od 4.5. - 8.5.

Český jazyk

PONDĚLÍ:        

 1. PRACOVNÍ SEŠIT str. 18 / cvičení 5 (podle TABULKY v  učebnice str. 37 / uprostřed)
 2. PRACOVNÍ LIST – PŘÍSLOVCE
 3. PRACOVNÍ SEŠIT str. 22 / cvičení 3 (Sloupeček.)

ÚTERÝ:

PRACOVNÍ SEŠIT str. 19 / cvičení 1,2,3

STŘEDA:

 1. PRACOVNÍ SEŠIT str. 19 / cvičení 4,5
 2. UČEBNICE str. 37 / cvičení 7 – do ČJ – Š

ČTVRTEK:

 1. UČEBNICE str. 38 / cvičení 6 a) – do ČJ-Š (Ofotit a poslat.)
 2. Kontrola práce (Pošlu všem žákům na email.)

PÁTEK:

STÁTNÍ SVÁTEK

MATEMATIKA

PONDĚLÍ:

 1. PRACOVNÍ SEŠIT str. 52 / celá
 2. PRACOVNÍ SEŠIT str. 44 / celá  

ÚTERÝ:

 1. PRACOVNÍ LIST – POVRCH KRYCHLE (Ofotit a poslat.)
 2. PRACOVNÍ SEŠIT str. 53 / cvičení 1,3

STŘEDA:       

 1. PRACOVNÍ LIST – POVRCH KVÁDRU (Ofotit a poslat.)
 2. PRACOVNÍ SEŠIT str. 53 / cvičení 2
 3. PRACOVNÍ SEŠIT str. 54 / cvičení 4

ČTVRTEK :

 1. PRACOVNÍ SEŠIT str. 54 / cvičení 5,6,7
 2. Kontrola práce (Pošlu všem žákům na email.)

PÁTEK:

STÁTNÍ SVÁTEK

ČTENÍ

Každý den si přečtěte pár stránek ze své knížky a do úkolníčku si zapište datum a počet přečtených stran. (I jedna stránka má význam.)

ANGLICKÝ JAZYK

Pracovní listy:

 1. Přelož článek a napiš odpověď na otázky.
 2. Pracovní list sloveso to have got
 3. Testík sloves v Kahoot – přidáme dalších 10.

PŘÍRODOVĚDA

PS str. 14 / cv.1,2,3,4

VLASTIVĚDA

Do sešitu z vlastivědy (nový, velký) si  udělejte zápis ze dvou krajů (JIHOMORAVSKÝ KRAJ, OLOMOUCKÝ KRAJ).

 1. NADPIS ( NÁZEV KRAJE)
 2. NALEPIT MAPU PŘÍSLUŠNÉHO KRAJE Z PŘÍLOH V PRACOVNÍM SEŠITĚ
 3. PODLE UČEBNICE NA STRANĚ 6 POPSAT MAPKU
 4. ZÁPIS INFORMACÍ KE KRAJI (UČ. STR. 26 –JIHOMORAVSKÝ  KRAJ a UČ. STR. 28 – OLOMOUCKÝ KRAJ) – PIŠ POUZE TUČNĚ VYTIŠTĚNÉ POJMY.

Krajské město:

Velká města:

Poloha:

Povrch:

Vodstvo:          a) řeky

                       b) nádrže

Zemědělství:

Průmysl:

Zajímavosti:   

Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter