Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  Nová Ves u Chotěboře

PSČ  582 73  Nová Ves u Chotěboře 114, okres Havlíčkův Brod

Tel.: 569 621 519

IČO: 75017661

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře

Ředitelka ZŠ Nová Ves u Chotěboře jako příslušný správní orgán rozhodla na základě ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, pro školní rok 2020/2021 takto:

Od 1. 9. 2020 se přijímají k základnímu vzdělávání žáci s registračními čísly:

2/2020, 4/2020, 6/2020, 9/2020

Odklad školní docházky o jeden rok se povoluje žákům s registračními čísly:

3/2020, 7/2020, 8/2020

Přerušení správního řízení po dobu nutnou k doložení potřebných odborných posouzení k odkladu školní docházky se povoluje pro žáky s registračními čísly:

10/2020, 5/2020

 

Nová Ves u Chotěboře

4. 5. 2020                                                                                                                                     

Mgr. Ilona Marková, řed. ZŠ

Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter