Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  Nová Ves u Chotěboře 

PSČ  582 73  Nová Ves u Chotěboře 114, okres Havlíčkův Brod

Tel.: 569 621 519

IČO: 75017661

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře

Ředitelka ZŠ Nová Ves u Chotěboře jako příslušný správní orgán rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání na základě ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, pro školní

rok 2019/2020 takto:

Registrační číslo      5  odklad školní docházky

Registrační číslo      6  přijímá se

Registrační číslo      7  přijímá se

Registrační číslo      8  odklad školní docházky

Registrační číslo      9  přijímá se

Registrační číslo     11 přijímá se

Registrační číslo     12 přijímá se

Registrační číslo     13 přijímá se

Registrační číslo     15 přijímá se

Registrační číslo     16 přijímá se

 

Mgr. Ilona Marková, řed. ZŠ

Aktuality

Schůzka rodičů 24.4.2019 v 16:00 hod.
JÍDELNÍ LÍSTEK 22. 4. – 26. 4. 2019
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Desatero rad pro rodiče předškoláků k zápisu do 1. ročníku
PLÁNOVANÉ AKCE 2.pololetí 2018/2019
Celá škola čte aneb čtení jako hraní - celoroční projekt 2018/2019
Kroužky 2018/2019
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter