Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO ZŠ NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE

ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Ředitelka ZŠ Nová Ves u Chotěboře jako příslušný správní orgán rozhodla o přijetí k základnímu vzdělání pro rok 2018/2019 podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád takto:

Registrační číslo:

6 ..................... odklad ŠD

7 ..................... přijímá se

8 ..................... odklad ŠD

9 ..................... přijímá se

10.................... přijímá se

11.................... odklad ŠD

12.................... přijímá se

13.................... odklad ŠD

14.................... přijímá se

15.................... přijímá se

16.................... přijímá se

17.................... přijímá se

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 21. 5. – 25. 5. 2018
PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO ZŠ NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE ŠKOLNÍ ROK 2018-2019
Další úspěch v Pythagoriádě
Úspěšný Klokánek
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter