Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

 

Ředitelka Základní školy Nová Ves u Chotěboře jako příslušný správní orgán rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání pro rok 2017/2018 podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

 

registrační číslo: 1 - přijímá se

registrační číslo: 2 - přijímá se

registrační číslo: 3 - přijímá se

registrační číslo: 4 - přijímá se

registrační číslo: 5 - přijímá se

registrační číslo: 6 - přijímá se

registrační číslo: 7 - přijímá se

registrační číslo: 8 - odklad školní docházky

registrační číslo: 9 - přerušení správního řízení

Aktuality

Jídelní lístek 22. 5. - 26. 5. 2017
Výtvarná práce našich dětí opět oceněna
Plánované akce ZŠ
CESTA KOLEM SVĚTA
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter