Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

ROK S ROBINSONEM, ANEB DOBÝVÁNÍ ZTRACENÉHO OSTROVA

Ahoj v poslední prázdninové dny!

Už se to všechno připravuje. Co nás tedy letos  čeká?

Celoroční hra Rok s Robinsonem. Základ bude položen v hodinách čtení při společné četbě knihy Robinson Crusoe. Jako pramínky rozlévající se vody zkušenosti a zážitky z četby budeme přelévat do jednotlivých předmětů. V češtině nás čekají  úkoly ke kapitolám knihy, při kterých zapojíme fantazii a ověříme si, jak zvládáme práci s textem.V matematice počítání, měření i slovní úlohy. Ve vlastivědě a přírodovědě, po prostudování mapy ČR, Evropy a světa, vytvoříme mapu ostrova a budeme se seznamovat s různými cizokrajnými živočichy a rostlinami.Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech budeme vyrábět lodě, kostry živočichů, zuby zvířat, siluety divochů a jiné. Své místo bude mít i hudební výchova - šamanský zpěv, píseň domorodců... Budeme získávat, vyhledávat a zpracovávat informace ve slovnících, encyklopediích i na internetu. Součástí bude i hra, při které budeme sbírat zuby dravých zvířat a zároveň soutěžit jako posádky jednotlivých lodí.

Celý školní rok bude i nadále protkán jednotlivými menšími projekty. Prvním miniprojektem bude Praha. Naše hlavní město se promítne hned v září do všech předmětů. Nezapomeneme na flétnu. Pár pražských písniček zvládneme na flétny i kytary!

Nesmutněte, že prázdniny končí. Určitě je na co se těšit! 

 

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 17. 12. – 21. 12. 2018
Plánované akce
Celá škola čte aneb čtení jako hraní - celoroční projekt 2018/2019
Kroužky 2018/2019
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter