Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Recyklohraní

Uplynulo pár týdnů a my se opět setkáváme ve školní družině u našeho Recyklohraní.

Prosincové recyklování nese téma – Od mávání k mobilu, od energie k pohybu.

Na začátku prosince jsme se ve školní družině vrhli na splnění dalšího úkolu z Recyklohraní.

Úkoly byly celkem dva:

1)      Poznej a přiřaď. 

Vypracovat  pracovní list, který obsahoval dva sloupce elektrospotřebičů. Úkolem žáků bylo spojit elektrospotřebiče podle jejich historického vývoje a dotvořit pracovní list dle fantazie.

2)      Zatelefonujte si za roh. 

Žáci si měli vyzkoušet zábavné a jednoduché telefonování bez mobilu a zjistit, na jak velkou vzdálenost se budou schopni takto slyšet. Žáci si vyrobili domácí telefony z kelímků od jogurtů a provázků.

Telefonovali jsme ještě celý následující týden po splnění úkolu :-) .

 

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 14. 1. – 18. 1. 2019
Plánované akce leden
Celá škola čte aneb čtení jako hraní - celoroční projekt 2018/2019
Kroužky 2018/2019
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter