Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

1. Předávání vysvědčení proběhne dne 26. 6. 2020.

2. Čas: 7:45 - 8.30 hod. , místo - kmenové třídy.

3. Příchod dětí do školy mezi 7:20 - 7:45 bez omezení.

3. Předávání vysvědčení se mohou účastnit všichni žáci, tzn. i ti, kteří se neúčastnili vzdělávacích aktivit ve škole.

4. Každý žák musí mít roušku.

5. Žáci, kteří se budou účastnit předávání vysvědčení a neúčastní se vzdělávacích aktivit ve škole, musí předložit čestné prohlášení při vstupu do školy.(Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.)

Odkaz na četné prohlášení:

https://drive.google.com/file/d/1IHSK6VPtPd5iSEn2s0kR5zji-3oUIODl/view
Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter