Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Máme za sebou první pololetí školního roku. Kromě pololetního výpisu vysvědčení také děti dostaly krátké slovní hodnocení jejich práce. Součástí bylo i jejich vyjádření se k činnostem ve třídě. Co je baví, nebaví, kterou činnost by si přály intenzivněji. Odpovědi byly různorodé od obliby projektů, přes tělocvik, čtenářské dílny, matematiku až po jednu překvapivou odpověď -  nic. Nejvíce se děti shodly na přání přidat pohyb, počítání a zpívání s flétničkou. Proto hned ve středu si vyzkoušely spojení čtení s tělocvikem. Stihli jsme pouze čtvrtinu celé činnosti, takže budeme pokračovat ve druhém pololetí. Připraven je i matematický tělocvik. Zpívat a hrát budeme téměř denně.

Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter