Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Máme za sebou první pololetí školního roku. Kromě pololetního výpisu vysvědčení také děti dostaly krátké slovní hodnocení jejich práce. Součástí bylo i jejich vyjádření se k činnostem ve třídě. Co je baví, nebaví, kterou činnost by si přály intenzivněji. Odpovědi byly různorodé od obliby projektů, přes tělocvik, čtenářské dílny, matematiku až po jednu překvapivou odpověď -  nic. Nejvíce se děti shodly na přání přidat pohyb, počítání a zpívání s flétničkou. Proto hned ve středu si vyzkoušely spojení čtení s tělocvikem. Stihli jsme pouze čtvrtinu celé činnosti, takže budeme pokračovat ve druhém pololetí. Připraven je i matematický tělocvik. Zpívat a hrát budeme téměř denně.

Aktuality

Týdenní plán učiva 30.3. - 3.4. 2020
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Týdenní plány učiva od 23.3. do 27.3.
Oznámení pro rodiče
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Plánované akce školy
Desatero rad pro rodiče předškoláků k zápisu do 1. ročníku
Nabídka pracovního místa
Upozornění na aktualizaci Školního řádu, Řádu školní družiny a Řádu školní jídelny - výdejny platných od 1.2.2020
Kroužky 2019/2020
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter