Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Zájmové kroužky ve školním roce 2019/2020           

Pondělí        13.10 - 13.55    Sportovní hry 1. a 2. roč.               Vendula Klusáčková

                   14.00 – 15.00   Sportovní hry 3.,4. a 5.roč.            Lenka Klusáčková

                   15.00 – 16.00   Přírodovědný kroužek                  Lenka Klusáčková

                                           pro 4.a 5.roč. /přednost mají starší děti, kapacita max. 10 dětí/

 Úterý          13.10 – 14.15   Aerobik  1. – 5. roč.                       Irena Kolářová

                                           Logopedie   p.Tůmová /časy po domluvě s p.Tůmovou/

Středa        13.10 – 14.30    Flétna   2. – 5.roč.                         Ilona Marková

                  14.30 – 16.00   Šikovné ruce 2.- 5.roč                    Irena Kolářová

Čtvrtek       13.10  - 14.30    Kytara   začátečníci od .2.roč. poté pokročilí       Olga Semerádová

                  13.10 – 13.55   Angličtina  1. a 2.roč.                    Vendula Klusáčková

Aktuality

Týdenní plán učiva 30.3. - 3.4. 2020
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Týdenní plány učiva od 23.3. do 27.3.
Oznámení pro rodiče
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Plánované akce školy
Desatero rad pro rodiče předškoláků k zápisu do 1. ročníku
Nabídka pracovního místa
Upozornění na aktualizaci Školního řádu, Řádu školní družiny a Řádu školní jídelny - výdejny platných od 1.2.2020
Kroužky 2019/2020
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter