Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

 

KOMUNÁLNÍ VOLBY VE  4. a 5. třídě

V rámci výuky přírodovědy a vlastivědy proběhla v naší třídě projektová hodina na aktuální téma -  Komunální volby.

Prvním úkolem žáků bylo sestavit kandidátky s krátkým volebním programem.

Dále byla určena volební komise, která dohlížela na bezproblémový průběh voleb.

Každý žák volil stranu s programem, který mu byl sympatický.

Po sečtení hlasů bylo sestaveno zastupitelstvo. Ze Strany modrých se do zastupitelstva dostali tři žáci a ze Strany červených pouze jeden zástupce.

Zastupitelstvo si zvolilo svého místostarostu.

Maličká změna od reálných komunálních voleb byla volba našeho třídního starosty. Starostu třídy jsme volili v druhém volebním kole přímou volbou.

 

Aktuality

INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
Týdenní plány učiva od 18.5. do 22.5.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter