Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Ve čtvrtek 1. 10. se konal ve 3. a 4. ročníku první projektový den ke spuštění několikaměsíčního projektu s názvem Já vám to spočítám! Jak už název napovídá, bude se počítat. A nejen to. Projekt bude věnovaný tzv. finanční gramotnosti, na kterou se letos zaměřuje koncepce celé školy.


Finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností, který umožňuje člověku porozumět financím a správně s nimi zacházet. Děti budou pracovat s maketami peněz, počítat útratu, kterou si mohou dovolit z naspořených peněz, odhadovat cenu potravin v celkovém nákupu, budou kontrolovat, kolik peněz jim je vráceno a také se seznamovat s novými pojmy – banka, platební karta, domácí rozpočet, příjmy a výdaje. Téma bude zpracováváno nejen v matematice, ale i v češtině (např. slohová cvičení), prvouce (chování v obchodech, bance…), výtvarné výchově (např. návrhy vlastních pohádkových bankovek), hudební výchově (oblíbené písničky o jídle, obchodování…).

V prvním projektovém dnu jsme si povídali o tom, kdo sám nakupuje, popř. s kým nejčastěji, za co utrácíme nejčastěji. Děti při skupinové práci roztřídili jednotlivé produkty do správných prodejen. Zopakovali jsme si, které potraviny kupujeme na váhu, které na objem a jak se v obchodě chováme. Seznámili jsme se s písničkou Představte si, co jsem měl dnes k obědu (která bude motivací k propočtům potravin) a navrhli vlastní bankovky. Využili jsme školou zakoupenou Hru na obchod, která se stává součástí práce v matematice a počítali jednoduché slovní úlohy s penězi.

Závěr tohoto projektu je naplánován na konec ledna/začátek února, kdy čeká rodiče, prarodiče a další zájemce o dění ve škole VELKÉ PŘEKVAPENÍ! Tak s chutí do toho!

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 21. 5. – 25. 5. 2018
PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO ZŠ NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE ŠKOLNÍ ROK 2018-2019
Další úspěch v Pythagoriádě
Úspěšný Klokánek
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter