Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Informace pro rodiče

  1. Nový školní rok slavnostně zahájíme 1. 9. 2020 v 7.45 – 8.30 hodin.
  2. Školní družina a poskytování obědů začíná od 2. 9. 2020.
  3. První měsíc budeme věnovat opakování a adaptaci žáků na školu.
  4. Budeme se snažit pracovat v klidu a bez stresu, abychom co nejvíce ulehčili žákům návrat do školy.
  5. V září nebudeme hodnotit žáky známkami, budeme zjišťovat, zda distanční a klasická výuka byla efektivní, popřípadě upravíme učivo.
  6. Roušky na ústech v budově školy mít žáci ani zaměstnanci nemusí. Po návštěvách je budeme vyžadovat. Žáci budou mít v aktovce jednu roušku k případnému okamžitému použití.
  7. Žáci a osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
  8. Vstup zákonných zástupců do budovy školy bude omezen (nezbytně nutné případy).
  9. V případě mimořádné situace spojené s nákazou covid 19 budeme postupovat podle pokynů Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice a dodržovat Manuál, který je pro školy určený.
  10. Informace pro Vás budeme aktuálně doplňovat.

Odkaz na manuál MŠMT ke stažení.

https://www.msmt.cz/file/53629/

 

 

 

                                                                                            Mgr. Ilona Marková, ředitelka školy

Aktuality

POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
JÍDELNÍ LÍSTEK 21. 9. – 25. 9. 2020
NOŠENÍ ROUŠKY OD 10.9. 2020
POMŮCKY PRO 1. ROČNÍK 2020/2021
KROUŽKY 2020/2021
Školní pomůcky pro školní rok 2020/2021
Informace pro rodiče
Milí prvňáčci!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter