Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Informace ohledně domácího vzdělávání

po dobu uzavření základních škol

 

Vážení rodiče, vychovatelé, milí žáci,

po dobu uzavření naší základní školy s Vámi budeme komunikovat prostřednictvím školních webových stránek, emailu nebo telefonicky.

Učivo pro domácí výuku budeme poskytovat v týdenních plánech, které vložíme do sekce NOVINKY.

Doporučené obecné pokyny:

* stanovit si denní řád - řežim alespoň trochu podobný tomu školnímu

* rozvrhnout si zadané učivo ihned na počátku týdne

* každý den číst

* případné dotazy či nesrozumitelnosti si zapsat a konzultovat s učiteli emailem či telefonicky

* využívat procvičování učiva v programech volně stažitelných, které děti znají z výuky v ZŠ a orientují se v nich

Přejeme Vám hodně sil a trpělivosti a věříme, že vše společnými silami zvládneme.
Mgr. Ilona Marková, ředitelka školy

Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter