Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Informace ohledně domácího vzdělávání

po dobu uzavření základních škol

 

Vážení rodiče, vychovatelé, milí žáci,

po dobu uzavření naší základní školy s Vámi budeme komunikovat prostřednictvím školních webových stránek, emailu nebo telefonicky.

Učivo pro domácí výuku budeme poskytovat v týdenních plánech, které vložíme do sekce NOVINKY.

Doporučené obecné pokyny:

* stanovit si denní řád - řežim alespoň trochu podobný tomu školnímu

* rozvrhnout si zadané učivo ihned na počátku týdne

* každý den číst

* případné dotazy či nesrozumitelnosti si zapsat a konzultovat s učiteli emailem či telefonicky

* využívat procvičování učiva v programech volně stažitelných, které děti znají z výuky v ZŠ a orientují se v nich

Přejeme Vám hodně sil a trpělivosti a věříme, že vše společnými silami zvládneme.
Mgr. Ilona Marková, ředitelka školy

Aktuality

Týdenní plán učiva 30.3. - 3.4. 2020
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Týdenní plány učiva od 23.3. do 27.3.
Oznámení pro rodiče
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Plánované akce školy
Desatero rad pro rodiče předškoláků k zápisu do 1. ročníku
Nabídka pracovního místa
Upozornění na aktualizaci Školního řádu, Řádu školní družiny a Řádu školní jídelny - výdejny platných od 1.2.2020
Kroužky 2019/2020
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter