Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Letošní hodiny čtení se sestávají z několika částí. 3. i 4. ročník společně používají Čítanku3 z nakladatelství Taktik.(V této čítance mají děti úkol, který mají splnit do konce října, tzv. REFERÁT O KNÍŽCE). V průběhu školního roku si budeme povídat o knížkách, které děti čtou a stručně zapisují  do čtenářských deníků.

Další částí hodin čtení je mimočítanková četba knížky  Děti z Bullerbynu, ke které máme k dispozici pracovní listy v rámci čtenářské gramotnosti. Čteme a pracujeme vždy s jednou kapitolou ve škole, jednu mají děti pokaždé za domácí úkol.

V samostatných hodinách čte 3. i 4. ročník svojí čítanku nakladatelství Nová škola.

Několikrát do roka si též užijeme tzv. ČTENÁŘSKOU DÍLNU, poprvé již 3. října, kdy budou mít děti k dispozici nabídku většího množství knížek (více info získáte též v Čítance3 Taktik a také od dětí). Na další hodiny čtenářských dílen si potom budou nosit právě rozečtené knížky.

Dobré čtení s dovedností vnímat význam čteného textu, tzv. čtenářská gramotnost, je základem úspěchu ve všech vyučovacích předmětech, kde je práce s textem nezbytná. Proto doma s dětmi stále ještě  pravidelně čtěte. Zajímejte se ale také o to, zda vědí, o čem čtou, chápou význam přečteného textu. Úkolem hodin čtení nejsou  jen výše uvedené dovednosti, ale zejména  získání pozitivního vztahu ke čtení a ke knížkám a také schopnost najít si "tu svoji" knížku - s tématem, které dítě zaujme.

Čtení ZDAR! :-)

O. Semerádová

Aktuality

PLÁNOVANÉ AKCE 2.pololetí 2018/2019
Celá škola čte aneb čtení jako hraní - celoroční projekt 2018/2019
Kroužky 2018/2019
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter