Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Dopravní výchova v základních školách má své nezastupitelné postavení a významné

opodstatnění. Nejvíce ohroženou věkovou kategorií na pozemních komunikacích jsou právě děti. Provoz na našich ulicích a silnicích je čím dál hustší a velmi nebezpečný.

Žáci naší školy se seznamují s pravidly silničního provozu již od první třídy v hodinách tělesné výchovy, prvouky, přírodovědy a vlastivědy.

V 1. až 3. ročníku seznamujeme žáky s dopravní výchovou především z pohledu chodce (světelná signalizace, základní dopravní značky, přecházení vozovky, pravidla pohybu na silnici a chodníku.)

Výukový blok dopravní výchovy ve 4. ročníku je zaměřen zejména na cyklistiku.

Lektor dopravní výchovy seznamuje žáky s pravidly silničního provozu, vybavením kola, bezpečnou jízdou, významem bezpečnostních pomůcek při jízdě na kole. Výuka se skládá z několika hodin teoretické výuky a z praktického výcviku na dopravním hřišti. Tato aktivita je zakončena zkouškou, přičemž ti žáci, kteří uspějí v závěrečném testu a jízdě, obdrží „Průkaz cyklisty“.

 

 

Aktuality

Kroužky 2019/2020
Třídní schůzka pro rodiče žáků z 1.ročníku - středa 4.9.2019 od 15:00 hod.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2019/2020
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter