Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Dopravní výchova 4. a 5. ročník

Dne 4. října 2019 proběhla první část kurzu dopravní výchovy pro 4. a 5. ročník,

během kterého se žáci dozvěděli základní pravidla silničního provozu z pohledu cyklisty.

Druhá část kurzu pro 4. ročník proběhne na jaře 2020, kde si žáci osvěží své vědomosti,

napíšou test, který prověří jejich znalosti a pokud splní všechny požadavky kurzu, obdrží řidíčský průkaz cyklisty. 

Pátý ročník druhou část kurzu absolvoval v pondělí 7.10.2019. Všichni žáci splnili test z

pravidel silničního provozu úspěšně a tak každý žák obdržel řidičský průkaz cyklisty.

Žákům gratulujeme a přejeme bezpečné projížďky na kole bez nehod.


Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter