Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

ZDE NALEZNETE PRÁVĚ PROBÍRANÉ UČIVO, TAKŽE MŮŽETE TRÉNOVAT!  .... :-)

1. ročník

ČESKÝ  JAZYK

- písmeno A, a, O, o, E, e, U, u

- počet slabik ve slově (vytleskáváme)

- sluchová anylýza (kde ve slově slyším hlásku...)

PSANÍ - Uvolňovací cviky

MATEMATIKA

- početní představa do 5

- orientace vpravo - vlevo, před - za, nahoře - dole...

 - znaménka větší, menší, rovná se

PRVOUKA

- škola, třída, cesta do školy, dopravní značky, kolo

HUDEBNÍ VÝCHOVA - FLÉTNA

- seznámení s flétničkou, hry s hlavicí flény, tón h1

 

3. ročník

ČESKÝ JAZYK

- opakování párové souhlásky

MATEMATIKA

- opakování učiva: sčítání a odčítání v oboru do 100, opakování geometrie. bod, přímka, úsečka

PRVOUKA

 - škola, cesta do školy, dopravní značky, bezpečnost při cestě do školy, dopravní značky, kolo

ANGLICKÝ JAZYK

 - pozdravy, pokyny

 

 


Aktuality

POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
JÍDELNÍ LÍSTEK 21. 9. – 25. 9. 2020
NOŠENÍ ROUŠKY OD 10.9. 2020
POMŮCKY PRO 1. ROČNÍK 2020/2021
KROUŽKY 2020/2021
Školní pomůcky pro školní rok 2020/2021
Informace pro rodiče
Milí prvňáčci!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter