Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

CO SE ZROVNA UČÍME?

Na tomto místě naleznete aktuální učivo dětí, které je dobré procvičovat.

 ČESKÝ  JAZYK - 2. ROČNÍK

význam slov -  slova stejného a opačného významu, slova mnohovýznamová, slova nadřazená a k nim podřazená

řazení vět v textu

* tvary písmen

*pořadí slov ve větách (slovosled)

* slova jedno - mnohoslabičná ( určování počtů slabik ve slově)

* diktát písmen, slabik, slov

ČTENÍ -  krátké věty, plynulé čtení, čtení s porozuměním, básničky (proza x poezie)

 

MATEMATIKA - 2. ROČNÍK

* sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes základ 10

*geometrické tvary, tělesa

* slovní úlohy

ČESKÝ JAZYK - 3. ROČNÍK

* význam slov - slova stejného a opačného významu, slova mnohovýznamová, slova nadřazená a k nim podřazená

SLOVA NAVZÁJEM PŘÍBUZNÁ (kořen slova)

ČTENÍ - plynulé čtení přiměřeně  dlouhého textu, samostatná práce s textem, zápis knížek do čtenářského deníku

MATEMATIKA - 3. ROČNÍK

opakování násobení a dělení (1 -5, 10) !!!

* sčítání a odčítání do 100, příklady typu: 32+4, 69-4, 33+7, 30-7, 35+7, 42-7, 45+30, 45-30, 60-32

*opakování geometrie - geometrické útvary, tělesa

ANGLICKÝ JAZYK

* pozdravy, pokyny, já jsem

Tematický okruh ŠKOLA.

BARVY

Aktuality

Výlet do Prahy 4.-5. ročník - středa 24.10.2018
Celá škola čte aneb čtení jako hraní - celoroční projekt 2018/2019
JÍDELNÍ LÍSTEK 22. 10. – 26. 10. 2018
Změna kroužku SPORTOVNÍ HRY
Kroužky 2018/2019
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter