Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

CO SE ZROVNA UČÍME?

Na tomto místě naleznete aktuální učivo dětí, které je dobré procvičovat.

 ČESKÝ  JAZYK - 2. ROČNÍK

KRÁTKÉ, DLOUHÉ SAMOHLÁSKY

PSANÍ u, ů, ú

SOUHLÁSKY TVRDÉ, MĚKKÉ, slabiky bě, pě, vě, mě dě, tě, ně

ČTENÍ -  krátké věty, plynulé čtení, čtení s porozuměním, básničky (proza x poezie)

 

MATEMATIKA - 2. ROČNÍK

POČÍTÁNÍ DO 100

*příklady typu: 56+30, 56 - 30, s přechodem 56 + 8, 56 - 8

*geometrické tvary, tělesa + rýsování čar (přesnost, netlačit na tužku), druhy čar, body

* slovní úlohy

ČESKÝ JAZYK - 3. ROČNÍK

* význam slov - slova stejného a opačného významu, slova mnohovýznamová, slova nadřazená a k nim podřazená

SLOVA NAVZÁJEM PŘÍBUZNÁ (kořen slova)

VYJMENOVANÁ SLOVA PO B

VYJMENOVANÁ SLOVA PO L

VYJMENOVANÁ SLOVA PO M

SLOVNÍ DRUHY

ČTENÍ - plynulé čtení přiměřeně  dlouhého textu, samostatná práce s textem, zápis knížek do čtenářského deníku

MATEMATIKA - 3. ROČNÍK

opakování násobení a dělení (1 -5, 10) !!!

 - NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 9

* sčítání a odčítání do 100, příklady typu: 32+4, 69-4, 33+7, 30-7, 35+7, 42-7, 45+30, 45-30, 60-32

*opakování geometrie - geometrické útvary, tělesa, přímky a úsečky, jednotky délky, polopřímka

ANGLICKÝ JAZYK

* pozdravy, pokyny, já jsem

Tematický okruh HRAČKY, OBLEČENÍ, OBLIČEJ, TĚLO

RODINA

BARVY, čísla

Aktuality

PLÁNOVANÉ AKCE 2.pololetí 2018/2019
Celá škola čte aneb čtení jako hraní - celoroční projekt 2018/2019
Kroužky 2018/2019
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter