Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Co se děje v trávě - 1. začínáme

19. 2. 2016 proběhl i v naší třídě první projektový den vztahující se k projektu Co se děje v trávě. 

Na úvod děti ve dvojicích skládaly rozstříhaný obrázek louky, který jim měl napovědet, o čem si budeme povídat. Pak společně tvořily myšlenkovou mapu slov, která je napadala na toto téma. Poté následovala prezentaze ekosystému louka. Dále opět ve dvojicích plnily úkoly z pracovního listu.

V matematice počítaly příklady a slovní úlohy o hmyzu.

O informatice páťáci vyhledávali informace o jednotlivých živočiších žijících na louce a tvořili prezentace v programu Word.

Ve čtení jsme četli bajku O mravenci a luční kobylce a děti odpovídaly na otázky k textu. Také jsme si založili Deník pilné včeličky, ve kterém budeme každý týden plnit různé úkoly a za splnění úkolu včelka "vyletí o kytičku výše". Každý si tedy vybarvil a podepsal vlastní pilnou včelku.  

 

 

Aktuality

Turnaj malých škol 27. 6. 2017
Máme rádi přírodu
Výtvarná práce našich dětí opět oceněna
CESTA KOLEM SVĚTA
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter