Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Co se děje v trávě - 1. začínáme

19. 2. 2016 proběhl i v naší třídě první projektový den vztahující se k projektu Co se děje v trávě. 

Na úvod děti ve dvojicích skládaly rozstříhaný obrázek louky, který jim měl napovědet, o čem si budeme povídat. Pak společně tvořily myšlenkovou mapu slov, která je napadala na toto téma. Poté následovala prezentaze ekosystému louka. Dále opět ve dvojicích plnily úkoly z pracovního listu.

V matematice počítaly příklady a slovní úlohy o hmyzu.

O informatice páťáci vyhledávali informace o jednotlivých živočiších žijících na louce a tvořili prezentace v programu Word.

Ve čtení jsme četli bajku O mravenci a luční kobylce a děti odpovídaly na otázky k textu. Také jsme si založili Deník pilné včeličky, ve kterém budeme každý týden plnit různé úkoly a za splnění úkolu včelka "vyletí o kytičku výše". Každý si tedy vybarvil a podepsal vlastní pilnou včelku.  

 

 

Aktuality

PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO ZŠ NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE ŠKOLNÍ ROK 2018-2019
JÍDELNÍ LÍSTEK 23. 4. – 27. 4. 2018
Další úspěch v Pythagoriádě
Chaloupky Horní Krupá 19.4. 2018
Úspěšný Klokánek
ŘEDITELSKÉ VOLNO
UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1.ROČNÍKU
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter